Immigrantopolis

Immigrantopolis

» Period: Wednesday 15 May 2019 – Wednesday 29 May 2019
» Location: Department of Sociology of Culture Pedagogical University of Cracow
» Address: ul. Podchorążych 2, Cracow – Poland
» Info: info@exhibitaround.com


The international, collective exhibition “Immigrantopolis” focused on the presence of immigrants in urban space  will open on Wednesday, May 15, 2019 at 6 p.m. at the Main Hall of the Pedagogical University in Krakow, ul. Podchorążych 2. The exhibition will be accompanied by a discussion meeting with scientists and artists. The exhibition will be open util May 29 2019.

The project is inspired by the works of Andreas Feininger. In the first half of the XX century, Andreas Feininger, the photographer known as „the architect of the picture”, while wandering the streets of Lower Manhattan, managed to grasp a daily life of European immigrants who were concentrated in the area, attempting to build their own communities. Immigrant enclaves – just like a skyscrapers – entered the New York’s landscape, becoming an urban phenomenon. Following Feininger’s footsteps, we have created the Photography Project IMMIGRANTPOLIS. The project highlights the presence of immigrants in urban space. Immigrants have long been the actors of the urban scene. In general: they settle mainly in cities, they build their own ethnic communities in these cities, they create ethnic infrastructure in urban space, they enter into the urban landscape, transforming it constantly, and finally becoming a part of local/urban collective memory. Immigrants create history and contemporary social reality of the cities. It is impossible to delineate and capture the image of the contemporary city without capturing its immigrants contexts.   The project also a part of attempts to find new ways of exhibiting and discussing the present and the future of immigrants as an urban phenomenon.

The project is designed as a collaborative endeavor of scholars, curators, photographers, and it will be culminated with an international exhibition and a publication of the book. The project is a part of Trieste Photo Days 2019 international photo festival. The project is hosted by the dotART, a Trieste (Italy) based cultural association, with the support by The Departmant of Sociology of Culture Pedagogical University in Krakow, Poland. The partner of the exhibition in Poland is Krakow Photo Fringe 2019, organized by the Lablab Foundation and the Foundation for the Visual Arts.

Participants of the discussion meeting preceding the opening of the exhibition:

Anna Fiń – sociologist,  Assistant Professor at the The Departmant of Sociology of Culture Pedagogical University in Krakow, Poland; substantive support of the „Immigrantopolis” project. She specializes in the sociology of migration, urban sociology and the research of culture and arts. She conducts research on: contemporary migrations of Poles to the United States (with special emphasis on Polonia in New York City), processes of migration of Europeans to the USA and relations between immigrants-based groups as well as on processes of creating and transforming of immigrants neighborhoods.

Łukasz Trzciński – an artist and curator. In the years 1990-2005 he worked as a photojournalist for Polish and world titles such as “National Geographic”, “Rzeczpospolita”, “Polityka”, “Newsweek”, “Przekrój”, “Tygodnik Powszechny”, “The Guardian”. Winner of number of photo contests, including the Pictures of The Year International/USA/  (2004, 2006).  His interests oscillate between mechanisms governing the flow of image, and its cultural functions. Initially a documentarian, having spent years working with committed photographic image, he has abandoned practical photography for an analytic approach to the medium which now provides him with a departure point for far-reaching reflection on political, economic and cultural changes. His practices focus chiefly on toying with the concept of authorship, incorporating other people’s strategies of dealing with image, including viewers’ perception, into his own work. He is currently exploring strategies for managing memory through image, as well as memory of art.

Dariusz Wojakowski –  professor of sociology at the Faculty of Humanities, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland. His research interests include ethnic and intercultural relations, borderland studies, local community studies and anthropology of western cultures. The main areas of his fieldwork are local communities in South-East Poland and Western Ukraine, and immigrant’s groups in Poland.

Tomasz Padło –  human geographer and photographer, Assistant Professor in the Institute of Geography in Pedagogical University of Cracow, Poland. In his scientific work, he deals mainly with the perception of space, in photography searching for the relationship between knowledge and image. Co-founder of the Bezgranica Foundation dealing with the promotion of knowledge through visual arts. Winner of number of photo contests, including the Sony World Photography Award. Laureate of scholarships of the National Center for Culture and Genshagen Stiftung.


Immigrantopolis photographers

Alba Papandrea, Alexander Pfeiffer, Andrey Pronin, Antonino Clemenza, Beppe Castellani, Carlo Barberio, Carlo Silva, Christine Osinski, Claudia Bouvier Calderone, Daniel Hoffman, Daniele Dipaola, Daniele Ficarelli, Eric Davidove, Eugenio Novajra, Fabrizio Liuzzi, Federico Wilhelm, Foughali Meryem, Gainluca Aggi, Gerry Atkinson, Giorgio Galli, Giorgio Martinale, Giuliana Conte, Graziano Perotti, Guido Caltabiano, Hormoz Hormoz, Ignasi Raventos, Iwona Biedermann, Javier Céspedes, Jeannette Muller, Jim Gielier, John Sevigny, Juan Carlos Marzi, Judi Bommarito, Larry Silver, Lucilla Loiotile, Luigi Avantaggiato, Marco Biancardi, Maria Pansini, Mariolino Laudati, Maryna Kornilevska, Massimo Tabasso, Mattia Vacca, Michele Andreossi, Michele Cirillo, Michele Ginevra, Michele Paggetta, Miyuki Okuyama, Nadezhda Ermakova, Nathanael Fournier, Never Edit, Nino Evola, Ogulcan Arslan, Paola Fiorini, Pericles Loucopoulos, Rachel Harpaz, Riccardo Moretti, Roberto Gregori, Ross J. Deane, Rossella Giacomelli, Sara Fusini, Serge Bouvet, Shahab Naseri, Simon Beraud, Stefanos Chronis, Stepan Rudik, Tahir Ün, Tobia Marengo, Tomasz Ćwiertnia, Valentina Bollea, Valeria Ferraro, Zoltan Toth.


15 maja 2019 roku (środa) o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisaż międzynarodowej, zbiorowej  wystawy fotografii poświęconych obecności imigrantów w przestrzeniach miejskich pt. „Immigrantopolis” oraz towarzyszący mu panel dyskusyjny z udziałem artystów i naukowców. Miejsce wydarzenia: Hall Główny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ul. Podchorążych 2. Wystawa potrwa do 29 maja 2019 roku.

Główną inspiracją do podjęcia tematu obecności imigrantów w przestrzeniach miejskich były fotografie Andreasa Feingera, który w pierwszej połowie XX wieku, przemierzając ulice dolnego Manhattanu uchwycił codzienne życie koncentrujących się tam i budujących swe wspólnoty europejskich imigrantów. Imigranckie enklawy niczym drapacze chmur,  na stałe wpisały się w nowojorski krajobraz – stały się miejskim fenomenem.  Podążając tym śladem stworzyliśmy międzynarodowy projekt fotograficzny „Immigrantopolis”, akcentujący obecność imigrantów w przestrzeniach miast. Imigranci to aktorzy miejskiej sceny: osiedlają się głównie w miastach, tworzą w nich swoje społeczności, budują etniczną infrastrukturę, wpisują się w miejski krajobraz przekształcając go nieustannie, stając się w końcu elementem lokalnej/miejskiej zbiorowej pamięci. Imigranci tworzą historię i współczesną społeczną rzeczywistość miast. Nie da się więc nakreślić i uchwycić obrazu współczesnego miasta bez uchwycenia jego migracyjnych kontekstów.

Projekt fotograficzny „Immigrantopolis” pomyślany został jako wspólne przedsięwzięcie przedstawicieli świata nauki i sztuki (fotografii), a jego zwieńczeniem będzie nie tylko wystawa fotografii, ale i publikacja książki, która prezentowana będzie w trakcie Trieste Photo Days 2019. Projekt jest częścią corocznego wydarzenia „Urban Photo Award”, organizowany jest przez włoskie stowarzyszenie kulturalne dotArt (Trieste) oraz Katedrę Socjologii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Partnerem wystawy jest Krakow Photo Fringe 2019 organizowany przez Fundację Lablab i Fundację Sztuk Wizualnych

W dyskusji poprzedzającej otwarcie wystawy udział wezmą:

Anna Fiń – socjolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, inicjatorka projektu “Immigrantopolis”. Specjalizuje się w socjologii migracji, socjologii miasta oraz badaniach sektora kultury i sztuki. Prowadzi badania nad problematyką najnowszych emigracji z Polski do USA (ze szczególnym uwzględnieniem Polonii w Nowym Jorku), współczesną europejską emigracją do USA i relacjami pomiędzy grupami imigranckimi oraz procesami tworzenia się i przekształcenia imigranckich dzielnic.

Łukasz Trzciński – artysta, kurator. W latach 1990-2005 pracował jako fotoreporter dla polskich i światowych tytułów jak “National Geographic”, “Rzeczpospolita”, “Polityka”, “Newsweek”, “Przekrój”, “Tygodnik Powszechny”, “The Guardian”. Jego prace dwukrotnie zostały nagrodzone tytułem “Zdjęcia Roku” w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej[1999, 2002], jest laureatem Pictures of The Year International/USA/ w 2004 oraz 2006. Jego zainteresowania oscylują głównie wokół mechanizmów obiegu obrazu oraz jego kulturowej funkcji. Wychodząc z pozycji dokumentalisty w miarę wieloletniej pracy z zaangażowanym obrazem fotograficznym, odrzucił własną praktykę fotograficzną na rzecz analitycznej pracy z medium, które staje się w jego pracy punktem wyjścia do szerszej refleksji wokół przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Istotnym obszarem działań artysty stała się gra z pozycją autorstwa, włączanie cudzych strategii pracy z obrazem, w tym percepcji odbiorcy, jako elementu własnej praktyki artystycznej. Ostatnio szczególną uwagę poświęca  strategiom zarządzania pamięcią poprzez obraz, jak i pracy z pamięcią sztuki.

Dariusz Wojakowski – socjolog, dr hab., profesor na Wydziale Humanistycznym AGH, Kraków. Zainteresowania badawcze obejmują stosunki etniczne i relacje międzykulturowe, badania pogranicza, badania społeczności lokalnych i antropologię kultury współczesnej. Głównymi obszarami pracy terenowej są społeczności lokalne w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie oraz grupy imigrantów w Polsce.

Tomasz Padło – geograf społeczny i fotograf, pracownik Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W pracy naukowej zajmuje się głównie percepcją przestrzeni, w fotografii poszukiwaniem relacji pomiędzy wiedzą i obrazem. Współtwórca Fundacji Bezgranica zajmującej się promocją wiedzy za pomocą sztuk wizualnych. Laureat wielu nagród, w tym Sony World Photography Award. Stypendysta Narodowego Centrum Kultury i Genshagen Stiftung.Comments are closed