“Faces Of Time” – Giuliana Mariniello / “Sous La Lumière” – Christoph Montebelli @ Krakow, Poland

"Faces Of Time" - Giuliana Mariniello / “Sous La Lumière” – Christoph Montebelli @ Krakow, Poland

» Periodo: venerdì 08 Marzo 2019 – mercoledì 08 Maggio 2019
» Luogo: Eszeweria
» Indirizzo: Józefa 9, Krakow – Polonia
» Info: info@exhibitaround.com
Commenti chiusi